Autisme en ADHD: Een gestructureerde les

You are here: Home \ Specialismen \ Autisme en ADHD

Lesrijden met ASS en/of ADHD

Iets meer dan 1% van de Nederlanders heeft een diagnose voor ASS (autismespectrumstoornis). Een grote categorie mensen heeft deze diagnose echter niet gekregen, ook dan is een juiste benadering van belang om het leren tijdens de rijlessen te bevorderen.

De DSM-5, het Amerikaanse handboek voor psychische stoornissen, spreekt van de ‘autismespectrumstoornis’. Criteria hiervoor zijn;

  • problemen op het gebied van sociale communicatie en sociale interactie
  • beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten
  • over- of ondergevoeligheid voor zintuiglijke prikkels.

Welke problemen kan ik tegenkomen bij het autorijden?

Dit verschilt vaak per kandidaat, wel zijn er een aantal belangrijke punten die meer aandacht vereisen. Hieronder de belangrijkste;

  • Aandachtsverdeling, te lang gefocust blijven op een auto, fietser of bijvoorbeeld een kruispunt
  • Geheugen, kandidaten bemerken ook vaak het vergeten van handelingen. Het voldoende en duidelijk herhalen van taakprocessen helpt om het autorijden te automatiseren.
  • Handelingen, bij veel handelingen de controle verliezen, denk bijvoorbeeld aan het schakelen en tegelijk remmen en uitkijken
  • Verkeersdrukte, veel prikkels van complexe, drukke situaties kunnen je ‘op slot’ zetten. Na langere tijd presteer je (veel) minder

Hoe gaan we hiermee helpen

Onze instructeurs hebben verschillende cursussen gevolgd voor ASS en ADHD en we zijn hiervoor gecertificeerd. Een rustige en gestructureerde les helpt kandidaten verder, zo gaan we in overleg met de ouder/verzorgers een plan van aanpak maken om te kijken naar de mogelijkheden.

Waar moet ik rekening mee gaan houden?

– Belangrijk is dat er tijdig een gezondheidsverklaring wordt ingevuld bij het CBR. In de meeste gevallen zal er een rijtest volgen na deze gezondheidsverklaring. Deze rijtest wordt na het ontvangen van een brief door de rijschool aangevraagd. Je zult deze dan ook afleggen in de lesauto waar je in lest. Je instructeur gaat samen met jou naar het CBR.
– Maatwerk kost tijd; een gemiddelde opleiding voor het autorijbewijs beslaat ongeveer 44 lesuren van 60 minuten (landelijk gemiddeld). Doordat wij vaker herhalen en meer tijd besteden aan de uitleg kan dit aantal lessen oplopen. Houdt er rekening mee dat kandidaten met de diagnose voor ASS en/of ADHD rond de 50/60 lesuren nodig hebben om te kunnen slagen.

Rijlessen met autisme of ADHD? Je haalt het bij Auto- en motorrijschool Hendrik. Je vindt onze rijschool onder andere in; JistrumKootstertille, Twijzel, Eastermar, DrogehamHarkema en Surhuisterveen. En sinds kort ook in; Akkrum, Grou, Leeuwarden, Warten en Wergea.